Filantropie

Vzhledem ke svému významu a postavení na trhu si společnost RETIC vybudovala také adekvátní interní sociální program a vlastní firemní filantropii. Společnost si je vědoma, že pouhé poskytování produktů a služeb spojených s její výrobní činností je z širšího hlediska nedostatečné. Chce být také společensky zodpovědná vůči svému okolí, veřejně prospěšným organizacím a akcím, ale i vůči jednotlivcům odkázaným na pomoc či dárcovství.

Ve svém vnitřním prostředí má RETIC vybudovaný sociální systém spočívající v osvojené kultuře oblékání, stravování i chování. Odměňování zaměstnanců probíhá na základě schválených postupů a zahrnuje odměňování i ve formě 13. resp. 14. platu. Součástí vzájemné důvěry a úcty je ve firmě zvykem i každoroční posezení při hudbě na konci roku, ale i obdarování zaměstnanců při významných životních jubileích.

Po celou dobu svého trvání firma RETIC finančně podpořila a podporuje mateřské školky, školy či obecní úřady zejména z nejbližšího okolí svého sídla. Pomohla finančně i při opravách evangelického a katolického kostela, při vydání knih o obcích Malé Zálužie a Šurianky i při vydání knihy o historii vzniku evangelického sboru v Nových Sadech. Společnost nezanedbává ani sportovní aktivity. Dlouhodobě financuje fotbalový klub Nové Sady, v minulosti také dlouhodobě podporovala klub házené Sporta Hlohovec – vicemistra SR nebo i fotbalový klub FC Nitra a hokejový klub HK Nitra.

V letech 2009-2016 byl RETIC generálním sponzorem slovenské reprezentace v házené jak mužů, tak žen. Stál tedy i za největšími dosavadními úspěchy slovenské házené. Tehdy se mužská reprezentace probojovala na MS v Chorvatsku a Švédsku a na ME v Srbsku.


Dvě knihy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, na kterých pracoval celý kolektiv profesora Fuska, vyšly také díky finanční podpoře RETIC, s.r.o.

Firma dlouhodobě podporuje Domov sociálních služeb Hrabiny, kde je Centrum pro zdravotně znevýhodněné občany.

Z rozhodnutí společníků firmy RETIC bylo založeno v Nových Sadech v roce 2007 i Občanské sdružení „Domovinka“. Sdružení má za úkol ochranu a podporu zdraví, rozvoj tělesné kultury, zachování kulturních hodnot a podporu vzdělávání.

Filantropických aktivit, ať už firemních či společenských, bylo provedeno za celou dosavadní historii firmy od roku 1992 nepočítaně. Výše byly vzpomenuty jen ty významnější, avšak i z těch se dá jednoznačně usoudit, že společnost RETIC má k těmto myšlenkám velmi blízko.